greenhouse frisør jelling Parringer

pomp and circumstance  

niels hausgaard show thomas elias møller Dispositionserklæring til avl.

time square in 1940  

gentofte hospital besøgstider DJR er blevet forespurgt om, hvordan man forholder sig, hvis man vil låne eller leje en avlshanhund fra udlandet og vil benytte denne på DJR registrerede tæver.

banekiosken i nakskov  

vu2 form denmark Hvis ejeren bor i Danmark, skal hanhunden ALTID omregistreres til DJR, jf. DJRs stambogsføringsregler.

nicolai koster waldorf  

sherri hill kjoler Ovenstående forespørgsel giver anledning til at præcisere retningslinjerne ved brug af udenlandsk hanhund i 3 senarier:

børn og unge århus kommune  

hvordan tegner jeg 1. Tager en tæve til udlandet for at få den parret
2. Importer frosset sæd, der bruges på ens tæve
3. Låner/lejer en hanhund fra udlandet til brug for parring på DJR registrerede tæver

tyk kvinde kunstner foto  

krøllebølle is bornholm Pkt. 1. Anmeldelsesblankettens side 1 (hentes under menupunktet sunilda isabel torres Hent blanketter), parringserklæringsdelen, skal underskrives af den pågældende hanhundeejer og sendes til DJRs sekretariat, sammen med en kopi af den originale stambog med tilhørende ejer dokumentation, samt en dyrlægeattest, der beviser, at hunden har normale testikler på normal plads. Derudover henvises til DJRs stambogsføringsregler.
Pkt. 2. Hanhundeejeren og dennes dyrlæge skal, sammen med sæden, medsende en erklæring på at det er den pågældende hund der er tappet sæd af. Erklæringen (hentes under menupunktet lenovo yoga 500 Hent blanketter) skal være underskrevet af såvel dyrlæge som hanhundeejer. Tilsvarende skal tæveejerens dyrlæge udfylde den samme erklæring på, at tæven er blevet insemineret med sæden fra den pågældende hanhund. Hanhundeejeren behøver ikke underskrive anmeldelsesblanketten. Blanketten sendes til DJRs sekretariat, sammen med en kopi af den originale stambog med tilhørende ejerdokumentation, samt en dyrlægeattest, der beviser, at hunden har normale testikler på normal plads. Derudover henvises til DJRs stambogsføringsregler.
Pkt. 3. Hvis en avlshanhund udlånes eller udlejes til en person, der er bosat i Danmark, skal der udfyldes en ”Dispositionserklæring til avl”, der kan rekvireres hos DJRs sekretariat, eller hentes under menupunktet minecraft arrow png Hent Blanketter. Den udfyldte ”Dispositionserklæring til avl”, sendes til DJRs sekretariat, sammen med en kopi af den originale stambog med tilhørende ejerdokumentation, samt en dyrlægeattest, der beviser, at hunden har normale testikler på normal plads. Derudover henvises til DJRs stambogsføringsregler.

runder med brunner  

scars caused by lightning gisselfeld slot jul Herefter følger den normale procedure i forhold til anmeldelse af hvalpekuld.

krutter lagersalg aarhus  

mysql select from where For så vidt angående hvis man låner/lejer hanhund har vi, som nævnt ovenfor, valgt at løse denne problemstilling med en ”Dispositionserklæring til avl”, hvilket er på linje med, hvordan andre stambogsførende organisationer gør.

murens fald 1989  

mindila me oja Der er ét punkt, hvor DJR adskiller sig fra andre stambogsførende organisationer, og det er prisen, for i DJR er også denne service gratis.

få den perfekte krop  

røde kors stillingsopslag provider source humana Dansk Jagthunde Registrering
fenty jelly slide 2. april 2012

poter på store stygge ulv held og lykke på fransk foster udvikling uge for uge lykken står den kække bi